Условия за доставка

Доставяне на стоката

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес на офис на Еконт в срок съобразно избраната от него куриерска услуга, увеличена с не повече от 48 часа, необходими за обработка на доставката;

▪  Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора.
▪  Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
▪  Стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.
▪  При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, магазин Късметчийница се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка.

▪  основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
▪  направените предложения и цените в сайта са в сила до края на  деня, в който са обявени на сайта и клиента е извършил необходимите действия за валидна заявка;
▪  стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките;