Условия за ползване

МАГАЗИН БАГРЕНИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

▪  Да достави в срок заявената за покупка стока;
▪  Да прехвърли на Клиента собствеността на закупената от него стока;
▪  Магазин Багреница има право да променя цени, начини на плащане и доставка, както и дизайна на сайта без предварително известяване. Договорите по всички заявления, подадени преди промяната, ще се считат за сключени, при условията към момента на заявяването.

КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

▪  Да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
▪  Да плати цената на стоката;
▪  Да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
▪  Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
▪  Да получи заявената стока.

КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА СЪОБРАЗЯВА ДЕЙСТВИЯТА СИ, ТАКА ЧЕ:

▪  Да не прави достояние на трети лица паролата си;
▪  Да не подава фиктивни заявки или друга информация,
▪  Да спазва българското и европейското законодателство, и настоящите Условия за ползване;
▪  Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права;
▪  Да не предоставя заблуждаващи данни;
▪  Клиентът носи пълна отговорност за опазване на потребителското си име и парола, както и за всички действия, които се извършват от негово име.